KAS SA TAHAD TEHA MEIE KOOLIELU HUVITAVAMAKS? TAHAD OLLA KURSIS HUVITAVAMATE PROJEKTIDEGA? SIIS OLED SA ÕIGES KOHAS ÕIGEL AJAL! lIITU MEIEGA!

Thursday, September 10, 2020

Sillamäe Muusikakooli pedagoogid meie 1.-2.klasside õpilastel külas

  

9.septembril  viisid Sillamäe Muusikakooli pedagoogid meie 1.-ja 2.klassides põnevat õppetundi, mille käigus tutvustasid erinevaid muusikainstrumente, muusikakoolis õppimisvõimalusi. Õppetegevus oli põnev, täname muusika kooli õpetajaid koostöö eest! 
Pildid õppetegevusest:

6.klasside õppesõit Toila-Oru parki

  


7.septembril toimus 6.klasside õpialstele õppesõit Toila-Oru parki, kus neid ootasid Jõhvi Vene põhikooli 9.klassi õpialsed, et läbi viia 2 erinevat õppetegevust.

Oma loovtöö raames korraldasid 9.klassi Jõhvi Vene Põhikooli õpilased ajaloolist ekskursiooni ja looduslikku ekskursiooni, kust tutvustasid pargi ajalugu ja pargis olemasolevaid puid ja taime, pargi eripärasusi.

Täname neid, õppetegevus oli huvitav ja inforikas.

Pildid:

Wednesday, April 22, 2020

Käisime munajahil Sõber Karu soovitusel

Sõber karu programmist "Kiusamises vabaks!" kutsus kõiki munajahile:
Meie võtsime kutse vastu ning  1.-3.klasside loodusõpetuse tunnis käisime munajahil!

Õpilaste saak on väga ilus! Antud ülesande plussid: 
  • võimalus mitmekesistada tundi,
  • võimalus veeta õppeminuteid õues, jälgides eriolukorra reegleid,
  • võimalus arendada tähelepanu ja korrata eestikeelseid nimetusi,
  • loomingulisuse ja ettekujutusvõime arendamine

Täname aktiivseid õpilasi ja vanemaid! Olete tublid!
Vaadake meie saaki:

Wednesday, March 25, 2020

Mõned õppetegevused enne distantsõppe algust: eesti keele nädal SVK-s


Koolis käia on ikkagi äge! Loodame, et karantiini ajal olete terved ning tunnete rõõmu mõnede koolipäevade meeldetuletamisest koos meiega.

9.-12.märtsil toimus Sillamäe Vanalinna Koolis eesti keele nädal, mille raames valmistasid eesti keele õpetajad põnevaid õppetegevusi: mälu-ja sõnamänge, rühmatööd, temaatilisi  tunde, olümpiaadi ja palju muud huvitavat!

Kui õppetegevused on mitmekesised, aitab see õpilaste õpimotivatsiooni  hoida ja toetada.

Mõned pildid õppetegevusest:

Friday, March 6, 2020

Üks näide loovtöö praktilise osa läbiviimisest: vitraaž-tehnika aluste õpetamine

 
Põhikooli õppekava kohustuslikuks aineks on loovtöö, mida meie koolis kaitstakse 8.klassis. Loovtöö teema valivad õpilased lähtudes oma huvidest ja võimetest ning õppeaasta jooksul  tegelevad loovtööga kas individuaalselt või mitmekesi. 
Näiteks viisid loovtöö praktilise osa teostamise etapil 8.klassi õpilased Arina Polevikova  ja Anastassia Runke loovtunni 1.klassi õpilastele, näidates nendele, kuidas töötada vitraazi tehnikas.
Praktilise töö täitmisel omandasid tüdrukud  nooremale koolieale õpetamise kogemuse ning laiendasid oma teadmisi nii vitraazi tehnika kohta kui ka õpetamise teooria ja praktika kohta.
Loovtöö juhendaja on õpetaja Natalja Tšehhomova

                  Monday, February 24, 2020

Temaatilised eesti keele tunnid: EV-102!


Nädala jooksul toimusid eesti keele tundides temaatilised vikktoriinid, mälumängud, konkursid ja loovülesanded, mis olid pühendatud Eesti Vabariigi sünnipäevale. Õpilased koostasid ja lahendasid ristsõnu, osalesid pidulikul kontserdil eestikeelsete luuletustega, täitsid loovülesandeid.
Kultuuri tundmine on keeleõppe lahutamatu osa, seega on tähtis mäletada tähtsaid kultuurilisi ja ajaloolisi sündmusi ning seostada neid tänapäeva eluga.