KAS SA TAHAD TEHA MEIE KOOLIELU HUVITAVAMAKS? TAHAD OLLA KURSIS HUVITAVAMATE PROJEKTIDEGA? SIIS OLED SA ÕIGES KOHAS ÕIGEL AJAL! lIITU MEIEGA!

Wednesday, January 3, 2018

Projekti "Üks päev ettevõtjana"finaal.

Uue aasta alguses on tore teha kokkuvõtted projektille, mis lõppes detsembris 2017: projekt "Üks päev ettevõtjana"

Projekti eesmärkidest, ülesannetest ja käigust me kirjutasime ka varem meie  blogis:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Projekti finaaletapil toimus 2 suurt üritust. 6.detsembril korraldasid projektis osalenud noored ettevõtjate infomessi, kus tutvustasid oma tehtud reklaamivideosid ja infostende  teistele õpilastele ja töötajatele.

Õpilaste poolt tehtud reklaamvideod:
OÜ positivus:

AS Sillamäe Sadam:
OÜ Baltic Enerpred:

AS ÖkoSil:


 OÜ Wind of Change

Teise tulemusena sai ettevõtlik mäng, mis sai trükitud projekti üldises kalendris, teie saate vaadata seda siit:  

18.detsembril toimus aga Jõhvi suures kaubanduskeskuses Jewe , teisel korrusel suur projekti finaalüritus. kus olid esindatud kõik ettevõtted ja õpilaste meeskonad, täuüritusel tehti kokkuvõtteid ja autasustati aktiivseid osalejaid. Täname korraldajaid! Täname ka meie ettevõtjat  Diina Popovat,  kes leidis aega ja tuli üritusele, tõi ka õpilastele kingitusi!А 18-го декабря, на втором этаже торгового центра в Йыхви Jewe прошло масштабное финальное 

Suured tänud meie kooli tötajatele Irina Gantseva ja jelena Moskaltšuk, kes toetasid meie õpilasi kogu projetkti vältel.
Täname meie ettevõtjaid meeldiva koostöö eest!

Pildid ja videod:

Monday, December 4, 2017

EV 100: luuletuste deklameerimise konkurss meie koolis

30.novembril toimus meie koolis  Eestimaa 100.-aastapäevale pühendatud luuletuste deklameerimisekonkurss "Eestimaa", millest võtsid osa 4.-7.klasside õpilased.

Kõlasid erinevate eesti autorite luuletused meie kodumaast-Eestist.
Žürii koossesisus olid meie kooli eesti keele õpetajad ja Sillamäe Gümnaasiumi eesti keele õpetaja  Margit Karina-Tarassova.

Võitjad:

4.kl võitjad - I koht Vitali Kuzmin II Kirill Jegorov III Matvei Manzikov. Kõik 4 a klassist
5.kl võitjad - I Jelizaveta Kirsanova 5A II Darja Plotnikova 5C III Aleksandr Pjaterikov
6.kl I Diana Jakimova6A  II Maria Afonskaja 6A III Anastassija Klimenko 6B
7.kl I-II Milana Toffert ja Anna Aslapova (esinesid kahekesi) 7 A II-II Anastassija Barõseva 7C III Nadezda Vassiljeva 7C

Konkursiks valmistasid õpilased ette Sillamäe Vanalinna kooli eesti keele õpetajad Ljubov Bogdanova, Juulia Budnitskaja, Alvira Fomitšjova, Irina Orlova, Svetlana Gvozdeva.

Täname kõiki, kes aitasid ürituse läbiviimisel ja õpilasi aktiivsuse eest!

Pildid: 

Messikoolitus õpilastele projekti "Üks päev ettevõtjana" raames

21.novembril toimus projekti "Üks päev ettevõtjana" raames messikoolitus õpilastele.

Koolituse eesmärgiks oli anda ettevõtjaid esindavatele õpilastele ja ettevõtetele teadmised ja oskused messidel osalemiseks ning seeläbi luua võimalused oma konkurentsivõime tõstmiseks. Eraldi toodi välja stendide loomise põhimõtted ja võimalused. Koolitusel käsitleti järgmisi teemasid: messiboksi ülesehitus, turundus, meeskonnatöö ja ettevalmistus, eristumine, strateegia, töö messiboksis, töökorraldus, finantsiline pool.

Koolituse ajal pidid kõik meeskonnad välja töötama esindatava ettevõtte messiboksi idee, seda vormistama ning teistele esitlema. meie õpilased olid väga tublid ja said suuepäraselt hakkama püstitatud eesmärgiga.

6.detsembril korraldavad nad infomessi kooliõpilastele.

Täname ka meie töötaiaid Jelena Moskaltšuk ja Irina Gantseva, kes toetasid õpilasid sel oolitusel ja oid valmis iga hetk suunama ja aitama.

Pildid ürituselt:

Sunday, November 26, 2017

Õpilasüritus "Matemaatiline labürint 2017"


      Mitmendat aastat järjest toimub Sillamäe Vanalinna koolis IVOLi toetusel maakondlik õpilasüritus "Matemaatiline labürint" 5.-6.klasside õpilastele.

     Õpilasürituse idee algataja ja korraldaja on Sillamäe Vanalinna kooli õpetaja Jelena Veršinina, kes planeerib, valmistab ette huvitavad ülesanded osalejatele ning kaasab ka vanemate klassid õpilasi ürituse läbiviimisse.

Õpilasürituse "Matemaatiline labürint" põhieesmärgiks on tõsta huvi  matemaatika õppeaine vastu ning toetada matemaatika õppekava 5.-6.klasside jaoks, motiveerida õpilsi matemaatikat õppida, võimalus lastel sarnaste huvidega teha ühist tööd matemaatika valdkonnas ning  arendada nendes meeskonnatöö oskusi ning ka m atemaatiliste oskuste arendamine mitteformaalsete õppemeetoditega (õuesõpe)
Seekord võttis üritusest osa üle 50 õpilase Sillamäelt, Narva-Jõesuust ja Sinimäelt. 

Täname kõiki, kes aitas ürituse  korraldada ja läbi viia, tänusõnad ka meie kooli huvijuhile Irina Gantsevale
Pildid ürituselt:

Monday, November 13, 2017

Keskkonnahariduse programm 2.klasside õpilastele "Võõras puu-tuttav puu"

9.novembril osalesid Sillamäe vanalinna kooli 2.klasside õpilased keskkonnaharduse programmis "Võõras puu-tuttav puu", mis toimus Kõnnu dendropargis. 
Programmi raames õpiti tundma ja eristama 4 erinevat okaspuud: kuusk, mänd, nulg ja kadakas. Lisaks kodumaistele harilikule kuusele ja harilikule männile uuriti paari võõramaist mändi ja kuuske.
Tegevused:
* Okaste mõõtmine ja lugemine 

* Ringkäik denropargis ja lemmikpuu otsimine 
         

Üks päev ettevõtjana: töövarjuna ettevõttes OÜ Positivus

Projekti "üks päev ettevõtjana" raames o´veetis 9.klassi õpilastest koosnev 5-liikmeline meeskond oma päeva ettevõttes OÜ positivus, kes on meie heaks partneriks antud projektis.
Õpilasi võttis soojalt vastu ettevõtte juht Oleg Volossatov, kes titvustas nendele pizzeria-kohviku töö korraldust ning pakkus maitsvat kohvi.

koos ettevõtana arutasid õpilased, millised omadused peavad olema ettevõtlikul inimesel, mida ta peab oskama ja teadma, kuidas äri paremini juhtida ning klientidega suhelda.

õpilased proovisid ennast ka kohviku kokkade rollis ning said valmistada maitsvad pizzad oma retsepti järgi.

täname aktiivse juhendamise eest frima juhti OlegVollosatovi ning tema meeskonda!

Oleme kindlad, et pärast sisukat, inforohket ja praktilistele tegevustele põhinevat töövarjupäeva teevad meie õpilased hea videoklipi ja esindavad firmat edukalt kooli messil!

Pildid töövarjupäevast:
                        

Wednesday, November 8, 2017

Üks päev OÜ Baltic Enerpred ettevõtjana

1.novembril veetis meie 5.klassi õpilaste meeskond päeva ettevõtja rollis, seekord OÜ Baltic Enerpred ettevõttes, kus neid võttis soojalt vastu firmajuht Valeri Šilin.

Vaatamate sellele, et ettevõtlikel inimestel ei ole tavaliselt ühtegi vaba hetke, leidis Valeri meie õpiaste jaoks aega ning nõustus osalema projektis "Üks päev ettevõtjana"

Sellel päeval tutvusid õpilased töökojas tehtavate kaupade ja suveniiritoodanguga, jutustati, kes on firma kliendid ja milliseid teenuseid firma osutab. Õpilased ise valmistasid suveniire EVK programmi logoga!


Valeri jutustas, et firma tegeleb erinevate trükiste, fototeenuste ja suveniiritoodangu valmistamisega, saab tellida originaalseid kellasid, magnette, märke jm.

Firma juht vastas õpilaste küsimustele sellest, kui kaua ja kui edukalt töötab firma, kees on nende kliendid ja milliseid nippe peab teadma suvveniiritoodangu valmistamisel.


Täname meeldiva koostöö eest!
Loodame, et meie õpilased saavad edukalt ja põnevalt tuvustada ettevõtet ka teistele linna elanikele kooli messil detsembri alguses..