KAS SA TAHAD TEHA MEIE KOOLIELU HUVITAVAMAKS? TAHAD OLLA KURSIS HUVITAVAMATE PROJEKTIDEGA? SIIS OLED SA ÕIGES KOHAS ÕIGEL AJAL! lIITU MEIEGA!

Wednesday, September 18, 2019

Sügisesed võluhetked koolimajas


Sügis on ere aeg, kuid samas hakkavad õpilased kodus vähem olema, sest algavad tunnid, lapsed käivad huviringides, trennides. Just sellepärast on iga koos vanemaga veedetud minut väga väärtuslik, eriti kui sel hetkel loote midagi koos.
Täname õpilasi ja lastevanemaid, kes valmistasid omapäraseid sügise meistriteoseid meie kooli näitusele.
Kooli esimene korrus nagu muutuks nendeks päevadeks sügiseseks võlumetsaks!
  

Thursday, September 12, 2019

Looduskool jätkab oma põnevate õppetegevustega


7 .septembril toimusid Looduskooli selle õppeaasta esimesed õppekäigud ja -tegevused. Noorem grupp läks metsa putukaid uurima, jälgides nende elu ja liikumisi. Vanem grupp sai teada esimestest mikroorganismidest ja nende rollust evolutsioonis. Rohkem looduskooli tegevustest saab lugeda looduskooli blogist: https://svklooduskool.blogspot.com/

   

Pidulik õppeaasta algus!

Meie pidulik õppeaasta algus. isegi signalisatsioon ja evakueerimisoskus sai kontrollitud :) Oleme õppeaastaks valmis!
Kõige armsamad on meie 1 klasside õpilased! tere tulemast Sillamäe Vanalinna kooli, sõbrad!
Edukat õppeaastat!
Pildigalerii:

Sunday, September 8, 2019

Meie 9.klasside õpilased arendavad rahvusvahelise noortevahetuse projekti ideed!

7. 8. septembril toimus Narvas Erasmus + Solidaarsuskorpuse japrojektikirjutamise koolitus "Ideepahvak"-, millest võtsid osa noored narvast, Narva-Jõesuust, Kohtla-Järvelt ja Sillamäelt.
Meie õpilasesinduse osalejad ja 9.klassi õpilased Nadežda vassiljeva ja Marika Saikonen koos huvijuhi Irina Gantseva tegelesid  noortevahetuse projekti arendamisega. Loodame, et nende idee saab hiljem ka suurepäraseks projektiks! soovime nendele edu!

Wednesday, June 19, 2019

Projekti "Mardileib" edulugu

2018/2019 õppeaastal algatasid  Sillamäe Vanalinna kooli 4.klassi õpilased klassiprojekti, mille käigus õppisid  Keskaja ajastu õhkkonda, traditsioone, tantse läbi praktiliste tegevuste: uurisid, analüüsisid Jaan Krossi teost „Mardileib“, tantsisid keskaegseid tantse branl, turdion,saltarello, õppisid mängima kannelt, punusid vöösid, valmistasid nukke niitidest, kangast, erinevaid dekoratsioone ja  rekvisiiti puidust, vürtsidest, joonistasid maailmakuulsa kunstniku Klara Gerard jooniste järgi dekoratsioonide kujusid, tegid oma nukulavastuse, mille esietendus toimus koolis üle 200 vaatajale! Projekti viisid ellu 23 õpilast, appi tulid nii koolisisesed partnerid kui ka väljaspool kooli aktiivsed inimesed ja organisatsioonid, proejkti ideed toetas Eesti kultruukapitali Ida-virumaa ekspertgrupp


Õpilased soovisid süveneda Keskaja õhkkonda, õppida mängima kannelt, valmistada selle aja kostüüme ja nukke, õppida selle aja tantse, teha oma nukkuteatri lavastust, proovida valmistada martsipani. Projekti inspiratsiooniks oli 3.klassi lõpus tehtud kogu klassiga õppekäik Tallinna vanalinna ja seal muuhulgas tutvumine ka vanaaegse apteegiga, sellega seotud ajalooga.
Seos õppetööga:
1.       Lugemise ja emakeele tundides tutvusid ja analüüsisid Jaan Krossi teost „Mardileib“, vaadates samal ajal suvel tehtud pilte vanalinna arhitektuurist, koostasid nukulavastuse jaoks kava osade kaupa
2.       Muusika ja kunsti tundides õppisid mängima kannelt, tutvusid Keskaaja ajastu muusikaga, muusikariistadega, Vana Tallinna legendidega, rändmuusikute ajalooga, väljaspool tunde  tantsuõpetaja juhendamisel said selgeks kolme keskaja tantsu tantsusamme: branl, turdion,saltarello
3.       Tehnoloogia ja käsitöö, kunsti tundides ja vanemate õpilaste poot läbiviidud töötubades tegid niitidest nukke, õmblesid suuremaid nukke lavastuse jaoks, meisterdasid dekoratsioone (3 D konstruktoritest, puidust, teistest vahenditest), tegid valmis maitseainete ja vürtsidega täidetud kotikesi, õppisid, kuidas valmistati vanasti martsipani, punusid vöösid ja käevõrusid, tutvusid kuulsa kunstniku Klara Gerard tööde ja, said inspiratsiooni, võtsid kunstnikuga läbi sotsiaalmeedia ühenduse ja said loa joonistuste kasutamiseks inspiratsiooniks dekoratsioonide ja afiššide valmistamiseks
4.       Osalesid kooli „Avatud tunniplaani“ päevas, korraldades nüüd omalt poolt keskaja tantsu töötuba

Põhiline väärtus on projektil selles, et see andis võimaluse õpilastele omandada teadmisi Keskaja ajastust läbi põnevate ja praktiliste tegevuste, mitte tuupides fakte ja sõnu õpikutest ning samas lasi neil arendada erinevaid võtmepädevusi: oskus lahendada tekkivaid probleemülesandeid (näiteks, selgus, et niitidest väikesed nukud ei sobi lavastuse jaoks, nagu oli esialgselt planeeritud ja peab õmblema pärisnukke, või see, et maitsekottidesse pandud maitseained segunesid omavahel ning lõhnad ka jt.)

Tegevustestesse panustasid kõik 23 õpilast 4.a klassis, klassijuhataja, vanemad, aitasid kaasa ka 8.klassi õpilased ja teised pedagoogid ja partnerid. Tulemusena sai valmis interaktiivne õpilaste poolt samm-sammult valminud nukuteatri etendus „Mardileib“, mille esietendusel käinud umbes 200 vaatajat said etenduse lõpus martsipanimaiustust, said osalejatega suhelda. Sügiseks on valmis plaan muuta etendust interaktiivseks programmiks, kus etenduse lõpus saaksid vaatajad osaleda projekti erinevates etappides: hakkavad tööle punumise töötuba, maitseainekottide äraarvamismäng, tantsutöötuba, nukkudega „suhtlemise nurk“, photobooth keskaja atribuutidega.
Noortega suheldes sain järgmised nende poolt tehtud järeldused:
-pikaajaline projekt (õppeaasta jooksul) on keeruline, sest mõnedel kaob huvi protsessi käigus ja tahetakse kiiret tulemust, mõnedel muutuvad omavahelised suhted ja palju ressursi kulub just suhete arendamisele, kuid lõpptulemusena valmis saanud töö on rõõmustav ja mõne aja möödumisel soovivad nad seda korrata
-noortele meeldib, et vanemad, teised õpilased ja õpetajad, külalised neid tunnustavad, kiidavad heaks ning nendest räägitakse, see on suur tunnustus nendele tehtud töö eest
-arenguvestluste käigus esimese suure tulemusena märkasid õpilased just kandlil mängimise oskust, mille nad omandasid projekti käigus
Õpilaste tegevused ja panus:
1.       Idee väljatöötamine kogu klassiga, saanud inspiratsiooni vanast Tallinna apteegist, selle arutelu
2.       Kokkulepped kogu klassiga, mida võiks õppida, mida peaks õppima, et saaks teha põneva nukulavastuse, vastavalt kokkulepetele rollide ja ülesannete jagamine
3.       Tundides Jaan Krossi teose „Mardileib“ lugemine, analüüsimine, arutlemine, koostöös režissööriga lavastuse kava koostamine
4.       Keskaegsete tantsusammude õppimine tantsuõpetaja juhendamisel (algselt kogu klassiga, pärast poisid loobusid, tüdrukud tegid lõpuni), pärast õpilased korraldasid ise töötuba, kus õpetasid erinevate klasside õpilasi ja õpetajaid tantsima
5.       Õpilased valisid neid akkorde ja muusikapalasid, mida nad sooviksid etenduseks kandlil mängima õppida, kandlimängu õpetaja juhendamisel õppisid neid, tegid proove ja pärast esinesid lavastuse sees, iga laps vastutas oma kandli hoiustamise ja korrashoiu eest
6.       8.klassi õpilased valmistasid ette ja viisid 4.klassi õpilastele töötuba vööde ja käevõrude punumisest, väiksemad õpilased pidid selleks ette valmistama klassiruumi ja materjale, leppide suurematega kokku ja pärast oma tööd lõpetama, eriti need, kes alsutasid pika vöö punumisega.

7.       Õpilased ise valmistasid nukke, planeerisid, milliseid jooniseid ja milliseid materjale võiks kasutada dekoratsioonide valmistamiseks, arutasid, kes aitaks neil dekoratsioone teha, planeerisid, palju aega ja materjale võib selleks minna, tegid valmis, proovisid, vajadusel tegid ümber

1.       Töö meeskonnas: vahel tekkisid probleemsituatsioonid meeskonnas: konfliktid, vaidlused, keegi loobus oma ülesande tegemisest, arutati, otsustati, kuidas sellist situatsiooni lahendada
2.       Proovidel osalemine, oma ettepanekute esitamine, kuidas kõike ilusti korraldada
3.       Ettevalmistused esietnduseks, vastutus oma asjade eest: kostüüm, rekvisiit, dekoratsioonid, oma osa täitmine jms

4.       Suhtlemine avalikkusega esietenduse järel, kokkuvõtete tegemine, arutelu, kuidas lisada etendusele interaktiivsust, plaani sügiseks.Suur pildigalerii:

Thursday, June 13, 2019

Uue algava noortekohtumiste projekti ettevalmistav kohtumine Aluoja Puhkekeskuses


12.-13.juunil andsime ettevalmistaval kohtumisel stardi uuele noortekohtumiste projektile „Noored puhuvad uue elu sisse  Virumaa vanadele rahvamängudele ja -tantsudele“ Sillamäe Vanalinna kooli ja Mäetaguse Põhikooli koostöös.

Septembris  Aluoja Puhkekeskuses toimuv noortevahetuste projekt ühendab 13 eesti noort Mäetaguse Põhikoolist ja 13 vene noort Sillamäe Vanalinna koolist ja seab endale järgmised eesmärgid:

-eesti-vene noorte omavaheline suhtlemine läbi mitteformaalsete meetodite (sh rahvamängud, vanavanemate õuemängud ja rahvatantsud, simulatsioonimängud)
-edasiste koostööprojektide planeerimine
-vene ja eesti vanavanemate kultuuri tundmaõppimine rahvamängude, õuemängude ja rahvatantsude abil
-noorte võtmepädevuste arendamine
-noorteprojektide läbiviimise kogemuse saamine

Ettevalmistaval kohtumisel osales 4 noort ja 2 juhendajat, kes arutasid projekti tegevuskava, tutvusid noortekohtumiste projekti läbiviimiskoha ja selle võimalustega, jagasid ülesandeid, planeerisid menüüd ja koostasid vajalike vahendite nimekirja. Samas arutasime projekti nähtavust ja refleksioonimänge.

Noortekohtumiste elluviimist rahastatakse riigieelarve vahenditest Haridus- ja Teadusministeeriumi, Eesti Noorsootöö Keskuse ja SA Archimedes Noorteagentuuri toel.
  
             

#noortekohtumised ja #sõbralikkusesaadikud