KAS SA TAHAD TEHA MEIE KOOLIELU HUVITAVAMAKS? TAHAD OLLA KURSIS HUVITAVAMATE PROJEKTIDEGA? SIIS OLED SA ÕIGES KOHAS ÕIGEL AJAL! lIITU MEIEGA!

Wednesday, May 12, 2021

PRIA projekti «Mis suvel sünnib-tuleb kasuks ka talvel» tegevuste algus.

 

 


Iga aasta osaleb kool PRIA projekti tegevustes, mis on suunatud :

  • Tervisliku toituimise põhimõtete propageerimisele
  • Põllumajanduse aluste tutvustamisele õpilastele ja baasteadmiste andmisele põllumajanduse valdkonnas
  • Puu-ja aedviljade söömisharjumuste juurutamisele läbi mitteformaalsete õppemeetodite.

Sel nädalal said 1.-ja 2.klasside õpilased ning abilised vanematest klassidest osaleda mitteformaalsetes õppetegevustes "Puuviljad Sinu laual" ja valmistada puuviljasalateid ning  magustoite. 

Tegevuste käigus arutasid õpilased, millised on tervisliku toitumise alused, mis kasu on puu-ja aedviljadest, kuidas kasvatada puu-ja juurvilju Eestis ja kuidas neid lauale serveerida. 

Edaspidi tutvuvad õpilased Eesti põllumajanduse ja mesinduse alustega, käivad ka õppesõitudel taludes ja farmides.

Pildid:

Thursday, May 6, 2021

Keskkonnahariduse õppeprogramm 1.klassile: "Maastikumäng Iisaku Looduskeskuses"

 


6.mail osalesid meie 1.klassi õpilased põnevas keskkonnahariduse programmis "Maastikumäng Iisaku Looduskeskuses". Mängu käigus liikusid rühmad looduskeskuse territooriumil ja otsisid plaani abil tegevuspunkte, kasutades õppeprotsessis kõiki meeli. Programmi eesmärk on märgata ja mõtestada ümbritsevat maastikku, avastada ja teada saada midagi uut, arendada loogilist mõtlemist, otsuste ja valikute tegemist, arendada orienteerumisoskust ja loovust ning meeskonnatööd.
Õpilased olid aktiivsed ja nautisid õuesõoet!

Projekti elluviimist toetab KIK ja Sillamäe Linnavalitsus

Pildid:

Tuesday, February 23, 2021

SVK õpilasesindus riigilipu heiskamise tseremoonial Sillamäel, 24.02.21

  


24.veebruaril, kell 7.00 toimus pidulik riigilipu heiskamise tseremoonia. Sillamäe Vanalinna Kooli õpilasesindus õnnitleb kõiki Eesti Vabariigi sünnipäeva puhul ja soovib ilusat pidupäeva! 
EV 103.aastapäevale pühendatud õpilasüritused

  


Koolivaheaja eelne nädal  oli sisustatud erinevate huvitavate õppetegevustega, mis olid pühendatud Eesti Vabariigi 103.aastapäevale.  Koos eesti keele ja klassiõpetajatega valmistasid õpilased ette mitmeid temaatilisi üritusi ja  tegevusi: mõnedes tundides lauldi ja tantsiti, esitleti luuletusi, lahendati ristsõnu, osaleti viktoriinides ja konkurssides, teistes meisterdati temaatilisi õnnitluskaarte ja kaunistati klassiruume. Õpilased said tutvuda eesti rekorditega, korrata temaatilist sõnavara, omandada uusi teadmisi eesti kultuurist, traditsioonidest, ajaloost. Traditsiooniliselt tähistame Eesti  aastapäeva piduliku aktusega, sel aastal salvestasime videoõnnitluse ning igas klassis toimus pidulik temaatiline tund. 

Fotogalerii:

Wednesday, February 17, 2021

Keskkonnahariduseprogramm 9.klassidele: isevalmistatud näokreem

  


15.ja 16.veebruaril osalesid meie 9.klasside õpilased keskkonnahariduse projekti programmis "Isevalmistatud näokreem", mille käigus valmistasid oma ökotoote. Õppeprogrammi viis kaasahaaravalt ja huvitavalt läbi Marina Janssen (MTÜ Rakendusökoloogia Keskus) 

Tuesday, February 16, 2021

Külalised koolis: oravake Maarja ja lasteraamatu autor Aljona Kordas

  


Veebruaris oli meie 1. klassi ja väikeklassi õpilastel võimalus tutvuda lasteraamatu "Oravake Maarja" autoriga, raamatu loomislooga, selle illustratsioonidega. Kohtumisel raamatu autoriga said lapsed tutvuda raamatu sisuga, teha põnevaid harjutusi ja täiendada oma eestikeelset sõnavara.
Koos raamatu tegelasega -orava Maarjaga uurisid lapsed looduses olevaid esemeid, loetlesid neid, kirjeldasid nende kuju ja omadusi.
Täname Aljonat huvitava õppetunni läbiviimise eest ja ootame veel külla!

Pildid:

Wednesday, February 3, 2021

Keskkonnahariduse programm 3.klasside õpilastele:

  


28.jaanuaril ja 02.veebruaril osalesid meie 3.klasside õpilased õppeprogrammis "Jäljed lumel" keskkonnahariduse programmide projekti raames, mida toetab KIK ja Sillamäe Linnavalitsus.

Õppeprogrammi käigus uurisid õpilased, kuidas  märgata loomade jälgi lumel, millest nad "räägivad", arutasid, millised on metsloomade harjumused ja  eripärasused.

Pildid: